Dell otkriva proboj podataka, obaveštava klijente nakon mesec dana

Dell-u je trebalo skoro čitav mesec da informiše svoje klijente da su njihove informacije ukradene, nakon incidenta koji se dogodio 9. novembra 2018. godine, piše na web stranici kompanije. Kompanija je restartovala korisničke lozinke bez obaveštavanja o tome da su njihovi podaci možda ugroženi.

Prema njihovoj izjavi, nedozvoljena aktivnost je otkrivena na njenoj infrastrukturi sa jasnom namerom da se ukradu podaci o kupcima. Povreda podataka je mogla uticati na neke podatke o mreži kompanije, kao što su imena, e-pošta i šifre online naloga kupaca, ali ni jedan snažan dokaz ne potvrđuje da zlonamerni akteri zapravo dobijaju željene podatke. Dell uverava kupce da informacije o kreditnoj kartici i osetljivim klijentima nisu ugrožene i da njihovi proizvodi i usluge nisu pogođeni.

Dell je odmah pokušao da zadrži incident i smanji ekspoziciju pomoću hash-ovanja šifri korisnika i reseta istih.

“Nakon otkrivanja pokušaja ekstrakcije, Dell je odmah izvršio kontra mere i pokrenuo istragu. Dell je takođe angažovao kompaniju za digitalnu forenziku koja je vodila nezavisnu istragu i bila angažovala na sprovođenju zakona. ”

Započela je nezavisna istraga, a o sprovođenju zakona obaveštena je i agencija za sprovođenje zakona . Svi klijenti kompanije Dell su snažno ohrabreni da hitno menjaju svoje lozinke i, u slučaju da imaju univerzalnu lozinku koju ponovo koriste, odmah ga menjaju za sve račune u pitanju.

Izvor: @luana_pascu