Kako napraviti dobru lozinku i osigurati dobru bezbednost naloga

Kako bi se bolje obezbedili kako lokalno, tako i na internetu, potrebno je da imamo jaku lozinku. Šta je zapravo dobra lozinka i kako je smisliti? Kao i kod fizičke zaštite kuće, tako je bolja zaštita, odnosno lozinka, veća sigurnost od upada. Sve jači i brži računari su dostupniji u slobodnoj prodaji što dovodi do brže obrade podataka, pa samim tim i bržeg razbijanja šifri. Kako bi se osigurali da Vaša šifra neće biti laka za razbijanje, sledite savete u daljem tekstu. Kako bi lakše uvideli i razvili osećaj za kompleksnost i jačinu lozinke, predstavićemo neke primere kako dobrih, tako i loših lozinki u narednoj tabeli:

Primeri dobrih lozinki Primeri loših lozinki
Password.123 password123
Admin~3210 admin3210
Petar.Petrovic.1 petarpetrovic
M0j4.N4j4c4.S1fr4 15021993
Mo.Intos.583 0609384758

Kako bi bili sigurni da je Vaša lozinka jaka i da u dobroj meri štiti Vaš nalog, neophodno je koristiti kombinaciju svih tipova karaktera (slova, brojevi, znakovi), u tom slučaju ostavljate sve manje mogućnosti da Vaša šifra bude probijena putem nekih od najzastupljenijih vrsta napada. Uslovi za kreiranje dobre lozinke (šifra mora da ima):

  • Minimalno osam karaktera
  • Najmanje jedno veliko slovo
  • Najmanje jedan znak ( *,”.~+/_$#%^& )
  • Najmanje dva broja
  • Najmanje 4-6 malih slova

Ukoliko niste sigurni da li je Vaša lozinka dovoljno jaka uvek možete probati neki od online alata za proveru jačine lozinke, jedan od alata koji preporučujemo je The Password Meter.